OMSI 2 Add-on 105Na (development preview)
*******************************
    Build date: 19.06.2020
*******************************

Thank you for downloading the early development build of the OMSI 2 Add-on Konstal 105Na. Please note that the support for unofficial mods (including texture changes) may and will be broken with future updates.

Copyright © 2019-2020 Michał Stobienia, Piotr Lenartowicz, Dawid Lorenc, Patryk Bednarczyk, Igor Sułek, Paweł Nowinowski. All rights reserved.

Redistribution of this package is not permitted. Furthermore, publishing any part of its content, modified or unmodified, as well as any form of derivative work, is strictly prohibited.

This add-on comes with absolutely no warranty or technical support. Any damage caused by usage of this content is the user's sole responsibility.


Dziękujemy za pobranie wczesnej wersji rozwojowej dodatku OMSI 2 Konstal 105Na. Informujemy, że wsparcie dla nieoficjalnych modyfikacji (w tym tekstur) zostanie zerwane wraz z kolejnymi aktualizacjami.

Copyright © 2019-2020 Michał Stobienia, Piotr Lenartowicz, Dawid Lorenc, Patryk Bednarczyk, Igor Sułek, Paweł Nowinowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja tej paczki nie jest dozwolona. Ponadto, publikacja jakiejkolwiek jej części w zmienionej lub niezmienionej formie, jak również każdej formy dzieł pochodnych, jest zabroniona.

Działanie dodatku nie jest objęte żadną gwarancją ani wsparciem technicznym. Szkody spowodowane jego użyciem są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.
I have read and agree to the following conditions